در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...
کسب و کار خود را همین امروز ثبت کنید.

رشت‌گشت | RashtGasht

آبله میمونی

چهارشنبه ۲۲ تیر ۱ سلامت
  • تصویر شماره آبله میمونی
  • تصویر شماره آبله میمونی

عضو انستیتو پاستور گفت: راه اندازی آزمایش تشخیص مولکولی آبله میمونی در اول خرداد انجام شد و کیت‌های تشخیصی این بیماری بین مراکز منتخب آزمایشگاهی توزیع شده اند.

 

 

عضو انستیتو پاستور ایران درباره کیت‌های تشخیصی آبله میمونی گفت: راه اندازی آزمایش تشخیص مولکولی آبله میمونی در اول خرداد در انستیتو پاستور ایران انجام شد. در عین حال با توجه به لزوم آمادگی شبکه آزمایشگاهی تشخیص مولکولی کشور جهت تشخیص به هنگام موارد مشکوک احتمالی، انستیتو پاستور ایران کیت غربالگری ارتوپاکس ویروس را طراحی کرد که به آزمایشگاه‌های منتخب شبکه آزمایشگاهی کشور (شامل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان) ارائه شد و در صورت مشاهده موارد مشکوک به آبله میمونی در مراکز دانشگاهی، نمونه‌ها برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر به انستیتو پاستور ایران منتقل می‌شوند.

دبیر علمی همایش آبله میمونی و اپیدمیولوژیست گفت: در کنار موضوع واکسن، در کشور انگلستان اخیرا داروی خوراکی آبله میمون تائید شده است. تائیدیه انگلستان برای داروی tecovirimat، همچنین برای آبله، آبله گاو و عوارض ناشی از واکسن آبله است. واکسنی که از یک ویروس متفاوت از همان گروه به نام ویروس‌های اُرتوپاکس استفاده می‌کند. این داروی خوراکی در آمریکا و کانادا فقط برای آبله تائید شده، اما در اتحادیه اروپا برای هر سه بیماری و عوارض واکسن تائید شده است.

  ثبت آگهی رایگان