در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...
کسب و کار خود را همین امروز رایگان ثبت کنید.

رشت‌گشت | RashtGasht

وصول مهریه

سه شنبه ۷ تیر ۱ اقتصادی
  • تصویر شماره وصول مهریه
  • تصویر شماره وصول مهریه

وصول مهریه معمولا هنگامی که زن و شوهر به اختلاف می خورند یا این که شوهر از دنیا می رود از طریق قانونی انجام می شود. 

وصول مهریه یعنی چه؟

بر اساس قانون به محض اجرای عقد نکاح  ، زوجه مالک مهریه اش می شود ، چه از شوهر تمکین نماید و چه تمکین ننماید. به طور رایج مهریه را به صورت سکه بهار آزادی یا ملک یا وجه نقل ثبت می نمایند. 

 

در گذشته وصول مهربه از طریق ثبت دادخواست مهریه همراه تامین خواسته به استناد عقد نامه رسمی در دفترهای خدمات قضایی انجام می شد و سپس برای طی کردن مراحل قانونی به دادگاه ارجاع می گردید. 

 

ولی از آنجا که این روند خیلی طولانی بود و ممکن بود زوج برای عدم پرداخت مهریه ، اموال خود را در این مدت به نام فرد دیگری بزند بنابراین در قانون جدید  مطالبه و وصول مهریه باعقدنامه رسمی بایدد مستقیما از طریق اجرای ثبت محل انجام شود. 

 

وصول مهریه از اموال پدر شوهر

برای وصول مهریه از اموال پدر شوهر ، پدر شوهر باید به عنوان ضامن ، ضمانت پرداخت مهریه را در دفترخانه ثبت عقد ، امضا نموده باشد. 

مراحل وصول مهریه

زوجه باید به دفترخانه ثبت ازدواج خود مراجعه نموده و درخواست صدور اجراییه بدهد .

سردفتر طبق سند ازدواج و به صورت سیستمی اجراییه را صاد می کند و به اداره پنجم اجرای ثبت ارسال مینماید یا نامه را به زوجه تحویل میدهد تا به اجرای ثبت برای ثبت پرونده مهریه ببرد.

 

مسئول تشکیل پرونده اوراق اجراییه ، رونوشت سند ازدواج ، تقاضانامه ، قبض پستی و وکالتنامه را دریافت نموده و برای تشکیل پرونده ،  مدارک را به اداره پنجم ارسال میکند و بعد از تشکیل پرونده ، شماره پرونده به متقاضی با پیامک ارسال می شود. 

 

متقاضی برای بازداشت اموال زوج به اداره پنجم مراجعه نموده و تمام مشخصات اموال زوج از جمله ملک ، زمین ، خودرو و موتور سیکلت را در قبال تعداد مشخصی از سکه های مهریه ، اعلام مینماید تا در دبیرخانه و بایگانی اداره اجرای ثبت ف به ثبت برسد.

 

از اموال ادعا شده استعلام رفته می شود و در صورتیکه به صورت سند رسمی به نام زوج باشند ، بازداشت می گردند و به مزایده گذاشته می شوند و مهر زوجه از اموال وصول میگردد. 

 

در صورتی که مالی به صورت مبایعه نامه ای به نام زوج باشد یا هیچ مالی از زوج یافت نشود ، زوجه باید پرونده اجرایی را مختومه نموده و با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی دادخواسته مطالبه مهریه را ثبت نماید تا سایر مراحل قانونی انجام شود. 

شرایط وصول مهریه از اجرای ثبت

برای وصول مهریه از اجرای ثبت در قانون جدید بیان شده است که کلیه محاکم ایران از پذیرش دادخواست مهریه بدون مراجعه قبلی به اداره ثبت ، منع شده اند. 

بنابراین حتما باید به دفتر ازدواجی که عقد شما به صورت رسمی در آنجا ثبت شده است مراجعه کنید و برای اجرائیه مهریه دادخواست ثبت کنید. 

 

در قدم بعدی میتوانید به اداره ثبت اسناد و املاک بخش اجرای مهریه مراجعه نموده و زوج را ممنوع الخروج کنید و درخواست توقیف اموال بدهید و در صورت نبود اموال یا در صورتی هک مشخصات اموال را ندانید به مراجع ذیصلاح از جمله پلیس راهور یا بانک ارجاع داده می شود. 

در صورتی که اموالی پیدا شود توقیف و ارزیابی می گردد و برای پرداخت مهریه به مزایده گذاشته می شود. 

 

زوج در صورتی که معترض باشد مثل استثنائاتی که در دین گذاشته شده است می تواند اعتراض نماید. اگر در طول 2 ماه ، مالی پیدا نشود یا در عرض 6 ماه مهریه وصول نشود ، به درخواست زوجه گواهی مبنی بر مراجعه به دادگاه صادر می شود. 

وصول مهریه بعد از طلاق

یرای وصول مهریه بعد از طلاق باید با توجه به نوع مهریه ای که دارید به نکات مهمی توجه داشته باشید. 

وصول مهریه غیر منقول : اموال غیر منقول مانند زمین ، آپارتمان ، مغازه و غیر است . توصیه می شود به دلیل مشکلات قانونی بعدی هرگز مهریه را به صورت اموال غیر منقول غیر مشخص قرار ندهید. 

حتما باید پلاک ثبتی و جزئیات سند ملک مشخص باشد و در دفترخانه تعهد انتقال سند امضا شود و اگر ملک به نام فردی به جز شوهر است ، باید امضای مالک اخذ شود. 

 

وصول مهریه وجه نقد : وجه نقد به نرخ روز محاسبه می شود ولی باید در نظر داشته باشید که در صورت فوت زوج ، صرفا تا تاریخ فوت شوهر مهریه به نرخ روز محاسبه خواهد شد و ربطی به تاریخ دادخواست حتی اگر چند سال بعد باشد ، نخواهد داشت. 

 

وصول مهریه  110 سکه : با ارسال دادخواست به روش هایی که در مقاله آورده شده است با توجه به توانایی مالی شوهر مهریه قسط بندی می شود یا یک جا اخذ می گردد. 

البته در قانون جدید مهریه برای حمایت از خانواده صرفا تا معادل ریالی 110 سکه به نرخ روز میتوان حکم جلب یا ممنوع الخروج بودن شوهر را گرفت و بیشتر از آن حکم حبس ندارد ولی میتوان شوهر را ممنوع الخروج کرد. 

 

برچسب ها :
#زناشویی#مهریه
  ثبت آگهی رایگان